grafology logo

Μάριος Β. Γιώτας - Νικολαΐδης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχονται νομικές υπηρεσίες που αγγίζουν σχεδόν όλο το φάσμα των δικαιικών διαφορών μεταξύ ιδιωτών ή μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου.

Κύριοι τομείς δικαίου με τους οποίους ασχολείται το γραφείο μας, είναι οι εξής:

 • Το Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγια, επιμέλεια, διατροφή, αναγνώριση και προσβολή πατρότητας, υιοθεσίες κλπ)
 • Το Εμπράγματο Δίκαιο (αγωγές κυριότητας διεκδικητικές ή αναγνωριστικές, αγωγές προσβολής ή διατάραξης της νομής, κλπ)
 • Το Δίκαιο Κτηματολογίου (προστασία της κυριότητας στα πλαίσια του Κτηματολογίου, αιτήσεις δικαστικής διόρθωσης λανθασμένων πρώτων εγγραφών κλπ)
 • Μισθώσεις ακινήτων, επαγγελματικές ή μη
 • Διαφορές από τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα (αποζημίωση υλικών ζημιών, αποζημίωση για τραυματισμό ή θάνατο κλπ)
 • Κληρονομικό Δίκαιο (αποδοχή κληρονομίας, κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας, προσβολή διαθήκης, αναγνώριση νόμιμης μοίρας κλπ)
 • Απονομή συντάξεων (γήρατος, αναπηρίας κλπ)
 • Ποινικό Δίκαιο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αναλυτικά

ΓΡΑΦΗ

Η σύγκριση του γραφικού χαρακτήρα από έναν δικαστικό γραφολόγο αποσκοπεί στην εξακρίβωση της ταυτότητας του συγγραφέα ενός κειμένου. Τα χαρακτηριστικά του υπό εξέταση γραφικού χαρακτήρα συγκρίνονται με δείγματα γραφής ενός προσώπου ή προσώπων και με γνώμονα τις ομοιότητες ή τις διαφορές των χαρακτηριστικών αυτών ο δικαστικός γραφολόγος μπορεί να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα του συγγραφέα του επίμαχου κειμένου.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Οι υπογραφές είναι η πιο διαδεδομένη και νομικά δεσμευτική μορφή αναγνώρισης και ταυτοποίησης. Η πλαστογραφία ως έγκλημα σχετικό με τα υπομνήματα συναντάται συνήθως με την μορφή της πλαστογράφησης υπογραφής σε συμβόλαια, επιταγές, διαθήκες κλπ. Παρότι οι υπογραφές κατά βάση περιέχουν μόνο ένα σχετικά μικρό δείγμα γραφής, η αναγνώριση καθίσταται δυνατή από έναν δικαστικό γραφολόγο εξαιτίας της μοναδικότητας της και των προσωπικών χαρακτηριστικών που περιέχει. Συνεπώς, ένας εξειδικευμένος επιστήμονας μπορεί να διαπιστώσει την ταυτότητα του συγγραφέα και την αυθεντικότητα της υπογραφής.

Η παροχή ενός ικανοποιητικού αριθμού δειγμάτων υπογραφής - συνήθως απαιτούνται πάνω από τρία – κατά προτίμηση πλησιόχρονα της υπό εξέταση υπογραφής, είναι απαραίτητη προκειμένου ο δικαστικός γραφολόγος να μπορέσει να τα εξετάσει σε αντιπαραβολή με την υπό εξέταση υπογραφή.

ΝΟΘΕΥΣΗ

Η νόθευση εγγράφων μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, συνηθέστερος των οποίων είναι η προσθήκη γραμμάτων, αριθμών, λέξεων ή και ολόκληρων προτάσεων στο αρχικό κείμενο. Η σύγκριση της μελάνης που χρησιμοποιήθηκε για το αρχικό κείμενο σε σχέση με αυτήν που χρησιμοποιήθηκε για το κείμενο του οποίου η γνησιότητα αμφισβητείται, μπορεί να γίνει με μια σειρά από χημικές εξετάσεις. Στην βιβλιογραφία της επιστήμης της δικαστικής γραφολογίας και εξέτασης εγγράφων υπάρχει μία πλειάδα διαφορετικών μεθόδων ανάλυσης μελάνης. Η ανάλυση μελάνης παρέχει την δυνατότητα να διαπιστωθεί εάν μία συγκεκριμένη εγγραφή έχει γίνει με ένα συγκεκριμένο είδος μελάνης. Επίσης, μπορεί να διαγνωσθεί εάν δύο ή περισσότερες εγγραφές στο ίδιο ή σε διαφορετικό κείμενο δημιουργήθηκαν από την ίδια ή διαφορετική μελάνη.

Συνεπώς, τυχόν προσθήκες σε έγγραφα, οι οποίες δημιουργήθηκαν με διαφορετική μελάνη σε σχέση με το υπόλοιπο κείμενο, μπορούν να ανιχνευθούν.

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

Τα κύρια είδη εκτυπωτών που χρησιμοποιούνται για οικιακή και εργασιακή χρήση είναι:

 • Impact matrix printers: Στηρίζονται σε ένα σύστημα μελανωμένων ακίδων που χτυπούν με την βοήθεια ελασμάτων πάνω στο προς εκτύπωση μέσο (θεωρείται ξεπερασμένη τεχνολογία τα τελευταία 15 – 20 χρόνια).
 • Ink jet printers: Η κεφαλή του εκτυπωτή εκχέει είτε μέσω θερμότητας είτε μέσω μηχανικής πίεσης ρευστή μελάνη πάνω στο προς εκτύπωση μέσο. Οι χαρακτήρες δημιουργούνται από ένα πλέγμα αλληλοκαλυπτώμενων κουκκίδων.
 • Laser printers: Χρησιμοποιεί στατικό ηλεκτρισμό και μια ηλεκτρικά φορτισμένη πούδρα (toner). To laser «εκθέτει» ηλεκτρονικά τις περιοχές του χαρτιού που θα παραμείνουν λευκές αφήνοντας φορτισμένες ηλεκτρικά τις περιοχές που επιθυμούμε να τυπώσουμε. Στη συνέχεια το toner μεταφέρεται στο χαρτί με τήξη μέσω θερμότητας ή πίεσης.

Ένας εξειδικευμένος δικαστικός γραφολόγος μπορεί να διαπιστώσει ποιου είδους εκτυπωτής χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του εγγράφου και αν έχει πρόσβαση στο μηχάνημα να διαγνώσει ότι το έγγραφο παράχθηκε από τον συγκεκριμένο εκτυπωτή.

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ

Τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα χρησιμοποιούν ίδια τεχνολογία με τους εκτυπωτές laser. Η αναγνώριση του μηχανήματος από το οποίο προήλθε το υπό εξέταση έγγραφο είναι δυνατή, λόγω των ατελειών που εμφανίζουν τα φωτοτυπημένα έγγραφα ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς που υφίστανται τα φωτοτυπικά μηχανήματα. Οι ατέλειες αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε φθορές α) στο κρύσταλλο του φωτοαντιγραφικού ή β) στο «τύμπανο» του φωτοαντιγραφικού.

Ο εξειδικευμένος εξεταστής εγγράφων μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:
α) Προήλθε το υπό εξέταση έγγραφο από το συγκεκριμένο φωταντιγραφικό μηχάνημα;
β) Είναι κοινή η πηγή δύο η περισσότερων φωτοαντιγράφων;

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η ομάδα

Μάριος Β. Γιώτας - Νικολαΐδης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ο Μάριος Β. Γιώτας – Νικολαΐδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2005. Το 2008 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire της Μεγάλης Βρετανίας μετά από σπουδές τριών εξαμήνων με τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της Εξέτασης Εγγράφων (MSc in Document Analysis). Είναι πολύ καλός γνώστης της αγγλικής, της γερμανικής και της βουλγάρικης γλώσσας. Από το 2008 ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου και του δικαστικού γραφολόγου στην Θεσσαλονίκη και τα Γιαννιτσά.

Mobile phone
+30 6976 337 736
Email

Μαρία Μυλωνά

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Αποφοίτησε το 2003 από την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών και δικηγορεί στα Γιαννιτσά ήδη από το έτος 2005. Έχει ασχοληθεί έντονα με την συμβουλευτική δικηγορία, καθώς και με υποθέσεις κυρίως οικογενειακού, εμπράγματου και κληρονομικού Δικαίου. Ενδεικτικά: Διαζύγιο - Διατροφή - Επιμέλεια παιδιών - Ρύθμιση περιουσιακών σχέσεων συζύγων μετά το διαζύγιο, Έλεγχοι τίτλων, μεταβιβάσεις ακινήτων, Μισθώσεις, παράσταση σε συμβόλαια, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές νομής, ασφαλιστικά μέτρα νομής, εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης, εγγραφή υποθηκών, αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου,μεταβιβάσεις, Κληρονομητήριο, δήλωση φόρου κληρονομίας.

Είναι πιστοποιημένη στον ΕΦΚΑ για απονομή συντάξεων των ταμείων ΟΓΑ, ΙΚΑ και ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ).

Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση κάθε είδους συνταξιοδοτικών αιτημάτων. Γνωρίζει την αγγλικήγ λώσσα σε ικανοποιητικό επίπεδο. Είναι μητέρα δύο παιδιών.

Mobile phone
+30 6942 258 572
Email

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ &

Απαντήσεις

Πως μπορώ να βοηθήσω τον δικαστικό γραφολόγο στην εργασία του;
Κατ΄ αρχήν είναι πολύ σημαντικό να μεταχειριζόμαστε τα πρωτότυπα έγγραφα που πρόκειται να εξεταστούν, όσο το δυνατόν λιγότερο, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν φθορές.

Επίσης, πρέπει να είμαστε σε θέση να παρέχουμε στον δικαστικό γραφολόγο ή να διευκολύνουμε την ανεύρεση κατάλληλου δειγματικού υλικού. Κατάλληλο είναι το δειγματικό υλικό που είναι πλησιόχρονο με το υπό κρίση έγγραφο, είναι συμβατό με το εξεταζόμενο αντικείμενο (υπογραφές με υπογραφές, γραφή με γραφή), είναι σε πρωτότυπο και όχι σε κακής ποιότητας αντίγραφο και να είναι σε ικανό όγκο, ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η λεγόμενη «φυσική ποικιλομορφία».
Τι μπορεί να κάνει ένας δικαστικός γραφολόγος;
Ένας εξειδικευμένος δικαστικός γραφολόγος μπορεί να εξετάσει και να πιστοποιήσει την γνησιότητα ή μη υπογραφών και γραφής, να εξετάσει έγγραφα για ίχνη πλαστογράφησης ή νόθευσης, καθώς και να βεβαιώσει ότι ένα έγγραφο προέρχεται από συγκεκριμένο εκτυπωτή, αντιγραφικό ή γραφομηχανή. Τέλος, μπορεί να βεβαιώσει ότι ένα έγγραφο έχει γραφεί εξ ολοκλήρου με ένα γραφικό μέσο (π.χ. ενός είδους στυλό) και ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί ύποπτες προσθήκες ή αποσβέσεις.
Τι δεν μπορεί να κάνει ένας δικαστικός γραφολόγος;
Ο δικαστικός γραφολόγος δε μπορεί να χρονολογήσει έγγραφα, εκτός και αν πρόκειται για κραυγαλέες περιπτώσεις (π.χ. ιδιόγραφη διαθήκη που φέρεται να συντάχθηκε το έτος 1938, έχει δημιουργηθεί με στυλογράφο τύπου BIC, ο οποίος κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην αγορά το έτος 1950).

Ο δικαστικός γραφολόγος δε μπορεί να κρίνει ή να βεβαιώσει την ψυχολογική κατάσταση του γράφοντα ή να διατυπώσει κρίσεις για τον χαρακτήρα του. Αυτές είναι πτυχές μιας αμφιλεγόμενης πρακτικής, που ονομάζεται «αναλυτική γραφολογία».
Πόσο κοστίζει μία γραφολογική έκθεση;
Είναι πάγια τακτική του γραφείου μας σε όλες τις υποθέσεις που μας ανατίθενται από πολίτες, αρχικά να γίνεται μία προεκτίμηση της γραφολογικής υπόθεσης με μειωμένο κόστος και έπειτα, εάν συμφωνηθεί και υπάρχει χρησιμότητα να συντάσσεται η σχετική γραφολογική έκθεση.

Συνεπώς, οι υπηρεσίες του γραφολόγου κοστολογούνται ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης του και τον όγκο της εργασίας που θα απαιτηθεί να διεκπεραιώσει.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μεσω τηλεφώνου, email όπως και να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας.

Γραφείο Θεσσαλονίκης

Σαλαμίνος 10,

Τ.Κ. 54625

Phone number
+30 2310 554308

Γραφείο Γιαννιτσών

Πλαστήρα 53Α,

Τ.Κ. 58100

Phone number
+30 23820 23861
Mobile phone
+30 6976 337 736
Email

Όλα τα στοιχεία της φόρμας είναι υποχρεωτικά.